Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ("zákon o ochraně osobních údajů") s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR").

Klient uděluje souhlas fyzické osobě

Renata Hatašová Bratronice 211, 273 63 Bratronice, IČO:65728068

e-mail: info@akademiepohybu.cz

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Běžné údaje, když navštívíte naše webové stránky, zaznamená webový server standardním způsobem:

  • IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb,
  • Webovou stránku, z které nás navštívíte
  • Webové stránky, které u nás navštívíte
  • Datum a délku návštěvy

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je sami zadáte z vlastní vůle, např.:

  • V rámci registrace
  • V rámci anket
  • K realizaci smlouvy
  • V rámci přihlášení k odběru novinek
  • V rámci komunikace při akcích
  • V rámci zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení

Práva klienta

Klient tímto udělením souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, účetní a platební údaje, IČ, DIČ a případně další údaje, pro účely jejich zpracování, pro účely zasílání nabídek produktů a služeb a zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv a dalších elektronických prostředků.

Klient uděluje souhlas na dobu do jeho odvolání. Souhlas může být kdykoli odvolán přes webový formulář na odkaze https://www.akademiepohybu/kontakt/

Klient má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování a přenositelnosti údajů, má právo požadovat, aby byl odstraněn závadný stav či rozpor se zákonem nebo v rámci ochrany soukromého života klienta.

Klient má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva a povinnosti jmenované podnikající osoby

Osobní údaje je možné poskytnout příslušným státním orgánům podle zákona.

Ochranu osobních údajů je možné jednostranně měnit podle platné legislativy. Změní-li se zásady ochrany osobních údajů, je povinen včas vyrozumět klienta formou e-mailové zprávy.

Zásady ochrany osobních údajů jsou přístupná na webových stránkách na tomto odkaze: https://www.akademiepohybu.cz/ochrana-osobnich-udaju/